Việt quất Driscoll's 200g Úc

Hết hàng

Mô tả

Việt quất Driscoll’s Úc hàng siêu hiếm, trái to khủng, độ ngọt cũng thiệt khủng luôn. Rất tươi!

Bình luận

Sản phẩm khác