Hành baro VietGAP, M.E.O

Hết hàng

Mô tả

Hành baro đạt chuẩn VietGAP nhưng được duy trì theo hướng hữu cơ.

Bình luận

Sản phẩm khác