Bánh quy 3 vị 48 cái Original Assort, Nhật Bản

160,000₫

Mô tả

Bánh quy 3 vị 48 cái Original Assort, Nhật Bản

Xuất xứ:Nhật Bản

Đơn vị tính:Hộp 3 vị, 48 cái

Thành phần dinh dưỡng: 

-𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒚 𝒅𝒖̛̀𝒂 15 𝒄𝒂́𝒊 (𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊̀, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝒅𝒖̛̀𝒂, 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒃𝒐̛ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒐̂ 𝒎𝒂𝒊…). 

-𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒚 𝒃𝒐̛ 18 𝒄𝒂́𝒊 (𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊̀, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝒃𝒐̛ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒔𝒂̂́𝒚 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒐̂ 𝒎𝒂𝒊). 

-𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒚 𝒔𝒐𝒄𝒐𝒍𝒂 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 15 𝒄𝒂́𝒊 (𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊̀, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏, 𝒌𝒉𝒐̂́𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒄𝒂𝒐, 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂𝒄𝒂𝒐, 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊, 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒎𝒆𝒏….).

Cách dùng:Dùng trực tiếp

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

Bình luận

Sản phẩm khác